שיחות עם אלוהים 4

שיחות עם אלוהים 4

יש לנו בעיה. אבל יש גם עזרה... אם נקשיב.

בשניים באוגוסט 2016, באמצע הלילה, הרגיש ניל דונאלד וולש שהוא נמשך לדיאלוג חדש, וממש לא צפוי, עם אלוהים, דיאלוג שבו הוא בחן שתי שאלות:

האם המין האנושי מקבל הצעה לעזרה מישויות מפותחות מממד אחר?

האם לבני האדם קיים תפקיד חשוב שאותו הם מוזמנים למלא בקידום התפתחותם שלהם, בהצטרפותם למשימה משותפת לסייע לכוכב הלכת שלנו בימים הקריטיים העומדים לפניו?

הוא קיבל תשובה חיובית לשתי השאלות.

ואז הוא קיבל 16 דוגמאות מפורטות להבדלים בתגובותיהן של ישויות מפותחות לחיים לעומת בני אדם – ועצות כיצד לאמץ אפילו רק מעטות מההתנהגויות האלה ובכך לשנות לטובה ולנצח את מסלול ההיסטוריה של העולם.

המידע הזה הוא עיקרו של ספר זה.

הזמנה מרתקת לכל קורא, הפותחת את הדלת למסע חקר בלתי רגיל. בהמשך ישיר לחלק השלישי בטרילוגיית שיחות עם אלוהים, התגליות על ישויות מפותחות ועל יכולתם של בני אדם רגילים להיענות לקריאה לעזור להעיר את המין האנושי על פני כדור הארץ, יעצרו את נשימתכם וישנו את השקפתכם האישית והקולקטיבית לעתיד.

וזו היתה בדיוק כוונתו של דיאלוג זה.

כתוב ביקורת על הספר