אופוס

ניהול וכלכלה

אומנות השיווק העצמי

מודפס: 72.0036.00
דיגיטלי: 39.0023.00
לרכישה

עקרון 80/20

מודפס: 89.0044.00
דיגיטלי: 49.0029.00
לרכישה

פרה סגולה

מודפס: 88.0044.00
דיגיטלי: 49.0029.00
לרכישה