אופוס

ניהול וכלכלה

אומנות השיווק העצמי

מודפס: 72.0050.00
דיגיטלי: 39.0023.00
לרכישה

עקרון 80/20

מודפס: 89.0062.00
דיגיטלי: 49.0029.00
לרכישה

פרה סגולה

מודפס: 88.0061.00
דיגיטלי: 49.0029.00
לרכישה