אחדות עם אלוהים

אחדות עם אלוהים

בהתחלה הייתה שיחה
שהתפתחה לידידות
וכעת אנו עומדים על סף
אחדות רוחנית... התייחדות עם אלוהים

אני בא אליך כעת, ביום זה, בזמן זה, בפתחו של מילניום חדש כדי שתתחיל את האלף החדש בדרך חדשה.

הזמן הוא נכון, התחלתי גילויים אלו במאה שעברה, ממשיך לשוחח איתך בשנים האחרונות של מאה זו, וברגע האחרון של המילניום, מזכיר לך שיכול אתה להתייחד עימי.

כעת, בשנה הראשונה של המילניום החדש אני מדבר איתך בקול אחד כדי שנחווה את ההתייחדות.

האם תבחר התנסות זו של התייחדות עם אלוהים, תדע לבסוף שלום ושמחה רבה ואת האהבה המבוטאת במלואה בחופש שלם.

אם תבחר אמת זו תשנה את העולם.

כתוב ביקורת על הספר