אביר הוורד השחור

אביר הוורד השחור

בעולמו שלו - קרין - לומד לבסוף הנגיד סות' שעליו לשלם מחיר על שנותיו הארוכות ורבות המעללים המרושעים, מחיר, שאף לגבי הלוחם האל-מת, עלול להיות מבעית.

כוחות אפלים מעבירים את סות' לבארוביה, ושם נאלץ  אביר המוות להתמודד עם  משרתיו האימתניים של הרוזן סטראד פון זרוביץ', אדון הערפילים של הארץ המסוייטת. הנגיד סות', שלצידו ניצבים רק שבוייה מבנות שבט הוויסטארני ורוח שאינה ראוייה לאמון, מגלה במהרה שעליו להתאחד עם הערפד רב הכוח אם ברצונו להימלט ממחוזות האימה.

כתוב ביקורת על הספר