עקרונות הפאנג-שוי

עקרונות הפאנג-שוי

פאנג שוי היא שיטה עתיקת יומין שמקורה במזרח ומיועדת לארגן את ביתך ואת מקום עבודתך באופן שישפיע לטובה על מצב בריאותך, על האושר בחייך ועל הצלחותיך.